گل سرخ...

تا رۅزے ڪــﮧ بــۅد،

دســت هــایشــ بــۅے گل سرخــ میـداد!

از رۅزے ڪــﮧ رفــت

گل هــاے سرخــ

بــۅے دســت هـاے اۅ را میـدهنـد . . .


/ 1 نظر / 59 بازدید
کلبه تنهایی

اینـجــــا ، زمین … ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان ! نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست ! امّــــا ، مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد ! سلام ، تـــــولــــــیدَش ! و انــــــــقضـــایــــــــش ؛ خــــداحــــافــــظ !