بهانه ی رفتنت نمیکردی...

کاش نجابتم را بهانه ی رفتنت نمیکردی


تا با دیدن هر هرزه ای به خودم بگویم


اگر مثل او بودم نمیرفت


/ 4 نظر / 40 بازدید
پیمان

هی قاضی !!!نامردی اگه ننویسی حکم "سنگسار"برای کسی که در بالین من است ولی در فکر دیگری...

تنها

من سرد... ﻫﻮﺍ ﺳــــــــﺮﺩ... ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳــــﺮﺩ... ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳـــــــﺮﺩ... ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺳـــــــﺮﺩ... ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺳـــــــــــﺮﺩ...... ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ؟[گریه]

ali

liiiike.xeilaim ziba[لبخند]