فقط رفت...

فقط رفت بدون کلامی که بوی اشک دهد …
فقط رفت بدون نگاهی که رنگ حسرت داشته باشد …
فقط رفتفقط رفت و من شنیدم که توی دلش گفت : راحت شدم …


/ 0 نظر / 56 بازدید